​Salgs- og leveringsbetingelser​

​Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne:

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, hvis ikke andet er aftalt Fair Reklame og køber imellem.

​

Tilbud:

Afgivne tilbud er gældende i 20 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet, med mindre andet fremgår af tilbud/aftale.

Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid ekskl. moms og i DKK.

Fair Reklame sender automatisk nyhedsbreve ud til vore kunder pr. mail til samt virksomheder eller privatpersoner der har givet tilsagn at ville modtage nyhedsmail fra Fair Reklame. Nyhedsbrevet indeholder tilbud og aktuelle nyheder der har relevans for vore kunder og Fair Reklame.

Nyhedsbrevet kan altid afmeldes ved blot et klik i nyhedsmailen.

​

Priser:

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortiments ændringer.

​

Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af offentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor Fair Reklames indflydelse, og som indtræffer efter ordrebekræftelse.

​

Annullering af ordren.

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedr. ordren.

Fair Reklame kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med Fair Reklame eller ikke er kreditgodkendt.

​

Leveringsbetingelser:

Medmindre andet er aftalt sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om Fair Reklame afholder udgifterne til varens
transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter leveringen. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transport-risici.

​

Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre
omstændigheder, der ikke kan tilskrives Fair Reklame.

I forbindelse med specialopgaver, hvor der f.eks. er tale om en speciel produktionsform eller ved et højt stk.-antal, forbeholder vi os ret til en over- eller underlevering på 10%.

​

Forsendelse:

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet.

​

Ved ekspresforsendelser eller, hvis køber ønsker enforsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning. Ved ordre mindre end 1000,- excl. moms tillægges 80,- i ekspeditionsgebyr.

​

Fakturering og betaling:

Betalingsbetingelserne er 8 dages netto medmindre andet eraftalt.

Ved overskridelse af forfaldstidspunktet pålignes fakturabeløbet renter efter morarentesatsen samt rykkergebyr.

​

Ved speciel produktion betales den fulde faktura i 3 rater. 1. rate betales ved afsendelse af ordrebekræftelse, 2. rate betales ved opstart af produktion mens 3. rate betales ved levering.

Anvendelse af logoer:

Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer. Fair Reklame kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

​

Fortrydelsesret:

Fortrydelsesret kan kun opretholdes indtil Fair Reklame har pĂĄbegyndt ordren.

​

Reklamation / annullering:

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen.

Medmindre andet er aftalt skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgĂĄende returneres til Fair Reklame og i samme stand, som de blev modtaget.

​

Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare.

​

Fair Reklame vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at Fair Reklame ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

​

Fair Reklame kan ikke stilles til ansvar for skitser ogkorrekturer der er godkendt af kunden og som mĂĄtte indeholde fejl og/eller mangler.

​

​Absolut reklamationsfrist:

Købers krav mod Fair Reklame som følge af mangler skal senest fremsættes 5 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan køber ikke rejse krav mod Fair Reklame

​

Returnering:

For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner,
specielt hjemkøbte varer samt varer, der er opskåret efter mål, tages ikkeretur.

​

Ejendomsret:

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos Fair Reklame, indtil hele købesummen evt. med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt.

Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen, såsom skitser, print, billeder og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster og billedmotiver m.v.) er Fair Reklames ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret.

​

Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

​

Produktansvar:

For skade på person eller ting, hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabs arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende indirekte tab.

​

Fair Reklame - Januar 2010

INFO​

Fair - Reklame

v/Johannes Koch

CVR:  32423728

ADRESSE

Nyborgvej 96

5000 Odense C

KONTAKT

📱   22 27 06 41

jk@fair-reklame.dk​